Post-experts in polish mainstream media: quantitative and qualitative analysis of selected information

  • Aldona Guzik
Keywords: media, expert media, public discourse, media systems, news services

Abstract

Experts have always played a special role in society. Appealing to their opinions is one of the most important strategies that people use to make decisions. Many factors determine who becomes an expert. The most important included: having a lot of knowledge, charisma, authority, or experience. Increasingly, however, they are not sufficient and may even be unnecessary. This is due to the development of the media and its influence on our lives. Therefore, on the basis of the analysis of content of three opinion-forming news services, I am going to check who the media owners cast as experts and what narration they create about the presented reality

References

Alterman, Eric (2000), Sound & Fury: The Making of the Punditocracy, Ithaca and London, Cornell University Press.

Bauman, Zygmunt (1995), Wieloznaczność Nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa, Polity Press.

Bourdieu, Pierre (1996), Sur la television suivi de L'emprise du journalisme, Paris, Liber Editions (O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, trans. by, K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, Warszawa, PWN, 2016).

Czyżewski, M., Dunin, K., Piotrowski, A. (1991), Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii, in Czyżewski, M., Dunin, K., Piotrowski, A., eds., Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Warszawa, OBS.

Czyżewski, M., Kowalski, S., Piotrowski, A. (1997), eds., Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Debray, Regis (2000), Introduction à la médiologie, Paris, PUF (Wprowadzenie do mediologii, trans. by, A. Kapciak, Warszawa, Oficyna Naukowa, 2010).

Durkheim, Emile (1893), De la division du travail social, Presses Universitaires de France, Paris (O podziale pracy społecznej, trans. by, K. Wakar, Warszawa, PWN, 1999).

Eisenstadt, Shmuel Noah (1987), European Civilization in a Comparative Perspective: A Study in the Relations Between Culture and Social Structure, Oslo, Norwegian University Press.

Fatyga, Barbara (2021), Ekspert, http://ozkultura.pl/slownik-terminow-encyklopedycznych (visited on 09.10.2021).

Giddens, Anthony (1990), The consequences of modernity, Stanford University Press, Stanford (Konsekwencje nowoczesności, trans. by, E. Klekot, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2008).

Habermas, Jürgen (1962), Strukturwandel der Offentlichkeit, Suhrkamp Verlag, Berlin (Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, trans. by, M. Łukasiewicz, W. Lipnik, Warszawa, PWN, 2008).

Jabłoński, Wojciech (2006), Kreowanie informacji. Media Relations, Warszawa, PWN.

Kurczewska, Joanna (1997), Technokraci i ich świat społeczny, Warszawa, IFiS PAN.

North, Douglass C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, London, Cambridge University Press.

Trutkowski, Cezary (2007), Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania, in Marody, Mirosława, ed., Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Kraków, Scholar.

Raport Edelman Trust 2019: społeczeństwa coraz mniej ufne i coraz bardziej przestraszone. Dzisiejszy kapitalizm wyrządza na świecie więcej szkody niż pożytku, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/edelman-trust-2019-spoleczenstwa-coraz-mniej-ufne-i-coraz-bardziej-przestraszone-wyniki-komentarz.

Published
2022-06-13
How to Cite
Guzik, A. (2022) “Post-experts in polish mainstream media: quantitative and qualitative analysis of selected information”, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio. doi: 10.4396/202202MC.